torsdag 5 januari 2012

Det Missionerande Kopimistsamfundet


Veckans snackis lär väl bli det nya religiösa samfundet Det Missionerande Kopimistsamfundet som just erkänts av kammarkollegiet som en nu religion. Vi kan läsa från deras webbsida (som är allt annat än något som man vill kopiera vilket i sig är en paradox) följande:

Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst trossamfund som bildades 2010. Kopimistsamfundet formaliserar en gemenskap som idag är väl spritt i samhället. Den kopimistiska gemenskapen kräver inget medlemskap. Det räcker att man känner ett kall att tillbedja det heligaste av allt; information. För detta ändamål ges gudstjänster regelbundet inom samfundets ramar, där de troende delar information med varandra och även förädlar denna information.


Tillbedjan sker alltså till "information" vilket i sig är ett luddigt begrepp och överhängande risk finns för att man kan tillbe både det ena och det andra inom informationen. Visserligen sker detta också inom traditionellt religiösa kretsar men det som är intressant i deras formulering är att man ska ha "gudstjänster" regelbundet vilket blir lite fel med tanke på att det är information som man tillber och inte en gud. Det borde alltså vara mer korrekt att ha "informationstjänster" vilket å andra sidan internet precis handlar om. Detsamma gäller deras tankar om sakrament (helig handling) vilket är ett språkbruk från kristna kretsar och härstammar från den katolska kyrkan.


Kopiering är sakrament skriver man alltså vilket kan bli intressant om man tillämpar detta under religiösa former, det innebär alltså att man kan berättiga kopiering utifrån religiösa påbud...utan tvekan kan detta om det praktiseras inom illegala områden bli rätt intressant. 


Enligt en artikel på IDG så är kopismens tro grundad på följande principer:
  • Kopiering av information är etiskt rätt
  • Spridande av information är etiskt rätt
  • Remixande är en heligare typ av kopiering än den perfekta, digitala kopieringen, då remixande är korskopiering av en mångfald av information
  • Att kopiera eller remixa information som förmedlats av en annan person ses som en akt av respekt och ett starkt uttryck för acceptans och kopimistisk tro
  • Internät är heliga
  • Kod är lag
Givetvis så måste detta betraktas mer som ett skämt än en reell kyrka, Isak Gerson som är missionsföreståndare inom kopismen studerar filosofi vid Uppsala Universitet och är engagerad inom Kristna Studentrörelsen och om jag läser mellan raderna rätt här så kan detta vara ett sätt att dels lyfta frågan om dels piratkopiering (även inom detta område är Gerson engagerad rent ideologiskt) samt att utmana det svenska etablissemanget vad gäller frågor om religiositet och tro.


När vi ändå är igång och diskuterar kyrkor eller sammanslutningar med fokus på teknik så vill jag passa på att tipsa om följande rörelser/tankar: