tisdag 10 januari 2012

Didaktikens verktyg-URs satsning om IT & lärande

I går fick jag ett samtal med de som ligger bakom Utbildningsradions satsning på IT och lärande i skolan i Didaktikens verktyg. Jag fick en dragning över hur man tänkt kring projektet samt hur UR hoppas kunna stödja lärarutbildare såväl som skolan i allmänhet för att komma igång med IT i skolan. Didaktikens verktyg är idag helt öppet och det är möjligt att nyttja materialet i andra sammanhang som kanske del i en kurs. En del avsnitt är länkade till UR-samtiden vilket gör att man kan få en fördjupning i en del ämnen/områden.

Det finns en gedigen historisk exposé formulerad av Ulf P Lundgren och som också visualiseras snyggt i den tidslinje som tar oss dryga 2500 år bakåt i tiden. Detta gillar jag, vi måste förstå vår bakgrund för att kunna utveckla och driva pedagogisk utveckling i dag och i morgon. Genom att nyttja tidslinjen och de integrerade filmklippen så blir historien mer än bara ord. Man försöker på UR att nyttja fler funktioner än endast rörlig bild/ljud och text även om man även i högre grad kunde utnyttjat detta mer. Vidare är inte sidorna uppbyggda enligt Creative Commons licens vilket innebär att man får nyttja materialet så länge man inte kopierar texter och publicerar dem någon annanstans. Detta är URs dilemma som jag ser det, att man arbetar med public service men nyttjar inte detta fullt ut utan låser in sig i gamla upphovsrättsliga spår. Om jag skulle skapat denna sida så hade jag krävt av samtliga medverkande att detta skulle vara fritt att nyttja fullt ut enligt CC och det rimmar illa med den utveckling vi annars ser inom utbildningsvärlden kopplat till IT och lärande.

Nu har jag inte satt mig in i didaktikens verktyg men hoppas att det utvecklas samt även tar med andra områden som idag lämnat utanför. Jag har en del att läsa in mig på särskilt inom den didaktiska designen vilket å andra sidan är ett begrepp som jag för egen del har svårt för men det finns kanske en poäng med att nyttja begrepp som känns fräscha och nya. Design är ett begrepp som jag ser skrämmer många pedagoger snarare än hjälper dem i sina tankar.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar