fredag 27 januari 2012

IT & Lärande i skolan - rapport

Jag ansvarar för något som kallas för NGL-skolcentrum vid högskolan Dalarna. Det är en verksamhet som syftar till att utveckla IT och lärande i skolorna inom den region högskolan Dalarna verkar i. Styrgruppen, som leds av förvaltningschef Jonathan Block i Falu kommun, önskade att innan vi kunde inom gruppen gå vidare för att gemensamt utveckla den pedagogiska agendan för IT i skolan inom regionen så måste vi ta reda på hur läget ser ut i regionen. Utifrån detta direktiv gav jag och min kollega Eva-Lena Embretsen vid PUD oss ut på en roadtrip och besökte de kommunerna som önskade att vi kom. Vi samtalade med olika sammansättningar av ansvariga för skolan i kommunerna och lyssnade till dem förutsättningslöst och har därefter skrivit en rapport som baseras på våra samtal och erfarenheter utifrån våra besök. Rapporten är endast en återgivning av det vi hört och sett samt baseras på informanterna. Vi gör inte anspråk på att ha skrivit en akademisk rapport utan detta är endast en sammanfattning av våra besök. Vi kan dock sluta oss till följande och som också återges i rapporten:

  • Allt fler skolor och kommuner satsar nu på att införa IT i förskolan/skolan.
  •  Det är många gånger oklart hur arbetet med att införa IT i förskolan/skolan skall genomföras.
  •  IT-satsningarna är ojämnt fördelade mellan förskolor/skolor, avdelningar, stadier och barn/elever.
  •  Ju bättre sammarbete med den lokala IT-avdelningen desto större chans är det att IT-satsningarna skall lyckas.
  •  Lärplattformar (LMS) har vid få tillfällen implementerats med gott resultat.
  • ·Kunskapen om att nyttja IT som pedagogiskt verktyg kan bli bättre.


Mycket av det vi kom fram till är egentligen inget nytt och man bör också ha i åtanke på att vi i denna rapport endast skrapat på ytan i denna komplexa fråga.

Rapporten kan laddas ned här: Nästa Generations Lärande-Rapport NGL-skola