onsdag 4 januari 2012

Tala alltid sanning


Jag har vid några tillfällen diskuterat Google+ som är ett intressant initiativ och som växer snabbt nu (Google räknar med att ha omkring 400 miljoner användare vid årets slut 2012), se länk). Jag ser möjligheter att inom skolan nyttja Google+ och inte minst möjligheten till att styra flöden på ett nytt sätt samt kunna ha möten online via deras hangout (se tidigare inlägg). Samtidigt så har jag funderat över åldersgränser för olika sociala tjänster som Google+ och det visar sig ibland vara en riktig djungel att ta sig igenom för att få klarhet i. Google+ har t.ex. 18-års gräns.

De flesta känner till att Facebook har en åldersgräns på 13 år men faktum är att det är det inte många som bryr sig om. Överhuvudtaget så är det intressant att ta del av olika regler för de sociala tjänsterna och nedan kommer några nedslag:
Facebook
 • Du får inte uppge några falska personuppgifter till Facebook eller skapa ett konto för någon annan än dig själv utan deras tillstånd.
 • Du får inte skapa fler än en personlig profil.
 • Om vi inaktiverar ditt konto får du inte skapa ett nytt konto utan vårt tillstånd.
 • Du får inte använda din personliga profil för din egen kommersiella vinning (t.ex. genom att sälja din statusuppdatering till en annonsör).
 • Du får inte använda Facebook om du är under 13 år.
 • Du får inte använda Facebook om du är en dömd sexualförbrytare.
 • Du ska hålla dina kontaktuppgifter aktuella och korrekta.
 • Du får inte dela ut ditt lösenord (eller för utvecklare, din hemliga nyckel), ge någon annan åtkomst till ditt konto eller göra något annat som kan hota ditt kontos säkerhet.
Angående bilder mm på Facebbok kan det vara bra att känna till följande, se deras användarvillkor:
Vårt mål är att leverera annonser som är värdefulla både för dig och för annonsörerna. Därför ger du ditt medgivande till följande:

 • Du kan använda dina sekretessinställningar om du vill begränsa möjligheterna för ditt namn och din profilbild att kopplas till kommersiellt, sponsrat eller relaterat innehåll (t.ex. ett varumärke du gillar) som vi levererar eller aktiverar. Du ger oss ditt tillstånd att använda ditt namn och din profilbild i anslutning till sådant innehåll i enlighet med de begränsningar som du anger.
 • Vi ger inte ditt innehåll eller dina uppgifter till annonsörer utan ditt medgivande.


Google

Följande åldersbegränsningar gäller för ägare av ett konto i Google (med undantag för konton i appar för utbildningsdomäner):
 • Spanien: 14 år eller äldre
 • Sydkorea: 14 år eller äldre
 • Nederländerna: 16 år eller äldre
 • Alla övriga länder (inklusive USA): 13 år eller äldre
Tänk på att specifika åldersbegränsningar kan gälla för vissa produkter. Exempelvis gäller åldersgränsen 18 år för användning av Google+.

Min kommentar: Observera att åldersgränserna inte gäller för utbildningsdomäner, dvs i de fall där man slutit avtal med Google att nyttja Google inom skolan eller kommunen.Bambuser

Bambuser har en åldersgräns på 13 år.

Innehållet får användas för privat bruk och i undervisningen. Rättigheterna stannar hos användaren.

Se användarvillkor

Flickr och Yahoos tjänster

Flickr har en åldersgräns på 13 år. Yahoo skriver följande (se användarvillkor)

Yahoo! värnar om säkerhet och integritet för alla sina användare, i synnerhet barn. Föräldrar som tillåter sina barn att använda Yahoo!-tjänsterna bör därför hjälpa sina barn vid registrering och ansökan om konto och övervaka sina barns användning av Yahoo!-tjänsterna. Genom att tillåta sitt barn att få tillgång till Yahoo!-tjänsterna kommer det att kunna använda samtliga delar av Yahoo!-tjänsterna som tillhandahålls, inklusive e-post, communities och sociala nätverkssajter. Enligt vår policy tillåter vi inte barn som är registrerade som under 13 år att använda de sociala nätverkssajterna som Yahoo! tillhandahåller.

Det av stor vikt att förstå följande: Bolaget får använda allt material på det sätt det önskar tills materialet raderas/tjänsten avslutas. Dock Yahoo!, om det är fråga om annat än bilder, grafik, ljud och videor. Förbehåller sig fortlöpande rätt att använda och även sälja material. Viktigt för läraren: texter.Detta ovan var bara några sociala sidor på nätet som jag lyfte fram, det finns alltid anledning till att läsa villkoren och fundera över hur man skall förhålla sig till dessa åldersgränser. Många gånger vill vi i skolan införa olika sociala medier och det finns goda skäl till detta, däremot så kan vi inte tvinga in dem i detta om det är så att villkoren strider mot hur vi ser på barns ansvar och integritet. Nu är det så att många väljer att skapa ett Facebook-konto även om man är yngre än 13 år och vi kanske måste leva med detta, däremot får vi aldrig släppa barnen i denna värld utan finnas med där i alla åldrar. Problemet blir bara att kunna förklara varför man ibland måste följa åldersgränserna medan man andra gånger kan frångå dem. Kanske måste vi lära dem att inte tala sanning utan däremot sannolikt, Tage Danielsson sätter ord på detta så suveränt i den gamla klassikern om sannolikhet. Lyssna till honom eller läs texten nedan:

Om sannolikhet by Hasse & Tage on Grooveshark
  "Alltså, sannolikhet, va, det betyder väl nå't som är likt sanning. Och då är det synd, tycker jag, att man tydligen från och med i år - på grund av de rådande konjunkturerna - inte har råd med några riktiga sanningar längre, utan att man måste nöja sig med sannolikhetskalkyler. För dom är inte riktigt lika pålitliga. Dom blir till exempel väldigt olika före och efter. Jag menar till exempel, före Harrisburg... och då var det ju ytterst osannolikt, att det som hände i Harrisburg skulle hända, men se'n så fort det hade hänt, då raka sannolikheten upp till inte mindre än hundra procent, så att det blev... det blev nästan sant att det hade hänt.

Ja, men bara NÄSTAN sant. Det är det som är det konstiga. För det är fortfarande som om dom går omkring och tycker, att det där som hände i Harrisburg, det var så otroligt osannolikt, så att egentligen så har det nog inte hänt. Hela socialdemokratiska partiet går ju sedan mer än ett halvår tillbaka å väntar på besked om det som hände i Harrisburg har hänt eller inte. Innan dom kan bestämma sig för om dom ska tycka att kärnkraften är så farlig som den skulle va om det som hände i Harrisburg har hänt. Ja, å man förstår ju att dom tvekar för jag har läst att enligt alla sannolikhetsberäkningar, så inträffar ju en sån där olycka kanske bara nå'n enstaka gång på flera tusen år. Och det är ju i varje fall inte troligt, att den skulle ha hänt redan nu, va? Utan det är i så fall betydligt mera sannolikt, att den har inträffat längre fram. Å då kommer ju saken i ett annat läge.


 Se'n är det det också, att OM nu det här som hände i Harrisburg verkligen hände mot förmodan, då är ju risken att det ska hända en gång till, den är ju så löjligt liten, så att... på sätt och vis, så kan man säga, att det som hände i Harrisburg, ja... det var tur att det hände, va. För då vet vi ju nu, att det är nästan säkert, att det inte händer en gång till. I varje fall inte i Harrisburg. Och i varje fall inte samtidigt som förra gången. Risken för det, den är så fabulöst liten, så att... så att den är försumbar. Med det menas, att den finns inte. Fast bara lite.


Nu är ju det här ganska komplicerade saker för gemene man, alltså. Så att... å ha folkomröstning om sån't här, det är väl egentligen ingen idé för att jag menar, folk i allmänhet dom resonerar väl på sitt grovhuggna vis så att, det som hände i Harrisburg verkligen har hänt. Dom tar det som en sanning.Dom förstår inte att en sak, som inte ens är sannolik, den kan ännu mindre vara sann. Jag menar, dom har inte hängt med i utvecklingen, och... alltså dom fick säkert lära sig av sina föräldrar att alltid tala sanning. 


Tala alltid sanning, barn, sa nog deras föräldrar till dom. Det får vi inte säga till våra barn. Vi måste lära våra barn, att alltid tala sannolikt, så att dom förstår, att det som hände i Harrisburg inte kan hända här. Eftersom det inte ens kunde hända där, vilket hade varit mycket mera sannolikt med tanke på att det var där det hände."